Hạ tầng kinh doanh

Hiện Đại Thuận Group đang bước đầu xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kinh doanh với các dịch vụ trọng yếu: logistic – vận chuyển, bất động sản cho thuê (Văn phòng cho thuê, Time sharing (Shop, căn hộ, village), cho thuê Kho, Nhà xưởng), thương mại điện tử.

Công ty thành viên