TẦM NHÌN & SỨ MỆNH


Tầm nhìn

Trở thành một Tập đoàn kinh doanh đầu tư và phát triển doanh nghiệp đa ngành hàng đầu ở Việt Nam, có vị thế trong khu vực và quốc tế

Sứ mệnh

Nâng cao tiêu chuẩn sống và làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, bằng cách không ngừng cải tiến, sáng tạo nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp với sự trân trọng, tận tâm và yêu mến khách hàng.