Chuỗi cung ứng thực phẩm

Gia nhập từ thập niên 90, Đại Thuận Group khai thác 2 mảng sản xuất & xuất khẩu và nhập khẩu & phân phối chế biến thực phẩm. Sự song phương tạo thế cân bằng vững chắc, tiền đề triển vọng giúp Đại Thuận nhanh chóng trở thành đơn vị cung ứng và phân phối đứng đầu thị trường. Hiện nay, Đại Thuận sở hữu mạng lưới phân phối thực phẩm chi nhánh tại những thành phố lớn, cùng hệ thống phân phối phủ sóng tất cả các kênh phân phối đa dạng

Công ty thành viên